Toleranzia utser Torbjörn Sannerstedt till ny Chief Financial Officer

15 augusti - 2022

Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har utsett Torbjörn Sannerstedt till ny Chief Financial Officer (CFO). Han efterträder Toleranzias nuvarande CFO, David Wahlund, med start idag.

Torbjörn Sannerstedt är civilekonom och har omfattande erfarenhet från positioner som Chief Financial Officer i bolag som AcadeMedia AB, Navamedic ASA och Halmstad Energi och Miljö AB. Han har dessutom varit VD för LMI Selcom AB och administrativ chef för Kinnasand AB. Torbjörn Sannerstedt kommer att utföra sitt uppdrag för Toleranzia på konsultbasis genom bolaget Business Control Partner Norden AB.  
 
”Jag är glad över att kunna välkomna Torbjörn Sannerstedt som bolagets nya CFO. Hans långa erfarenhet från liknande positioner i noterade bolag och goda insikter i affärsstrategiska frågor kommer att vara väldigt värdefulla för Toleranzias fortsatta utveckling. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till David Wahlund för hans insatser för bolaget och önska honom all lycka i framtiden”, säger Charlotte Fribert, VD, Toleranzia.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD, Toleranzia
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här