Toleranzia väljer Charles River Laboratories för den GLP-toxikologiska studien av sin läkemedelskandidat TOL2

27 december - 2022

Toleranzia AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Charles River Laboratories (CRL) om att genomföra en GLP-toxikologisk studie av TOL2, bolagets läkemedelskandidat mot den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis.

Valet av CRL som partner för den GLP-toxikologiska studien av TOL2 följer på en grundlig utvärdering av externa möjligheter som Toleranzia genomförde under hösten. CRL är en väletablerad global kontraktsforskningsorganisation med högkvalitativ verksamhet och betydande expertis och erfarenhet av regulatoriska toxikologiska studier relaterade till immunmodulerande läkemedelskandidater. Resultaten från den GLP-toxikologiska studien kommer att utgöra en väsentlig del av Toleranzias ansökan om klinisk prövning för den kommande kliniska studien på patienter med myasthenia gravis, en autoimmun nerv- och muskelsjukdom som ofta leder till svår muskelsvaghet och en svår livssituation.
 
Vd Charlotte Fribert kommenterar:
– Vi är glada att kunna meddela att Charles River Laboratories valts som vår partner för den GLP-toxikologistudien av TOL2, en läkemedelskandidat med potential att revolutionera behandlingen av myastenia gravis. CRL har alla nödvändiga tekniska, vetenskapliga och kvalitetssystem som behövs för detta viktiga steg i dokumentationen av TOL2:s säkerhetsprofil inför framtida kliniska studier.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här