Toleranzias plattformsteknologi beskrivs i avhandling från Göteborgs Universitet

5 december - 2016

Plattformsteknologin bakom Toleranzias tolerogen har grundligt studerats i en doktorsavhandling, som den 2 december lades fram och med beröm försvarades av Charlotta Hansson – forskarstudent i Professor Nils Lyckes forskargrupp vid Göteborgs Universitet.

I avhandlingen beskrivs resultat från framgångsrika försök i experimentella djurmodeller av ledgångsreumatism och multipel skleros. Särskilt intressant är också studier av de målceller (dendritiska celler) som etablerar toleransen och samman­ställningen av biomarkörer som kännetecknar det tolerogen-behandlade immunsystemet. Toleranzia har för avsikt att utveckla ett program för att följa dessa biomarkörer i det fortsatta prekliniska arbetet inför kommande kliniska prövningar.

Opponent vid avhandlingen var David Wraith, professor i immunologi och immunoterapi vid University of Birmingham, England, och internationellt erkänd expert inom området tolerans.

Se foto i bifogat dokument!
Professor David Wraith, Dr Lotta Hansson och Professor Nils Lycke, Toleranzias CSO

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nils Lycke – professor vid Göteborgs universitet, CSO Toleranzia AB
Telefon: +46 671 16 41
E-post: nils.lycke@microbio.gu.se

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se. 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här