Toleranzias VD Charlotte Fribert på ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit”

23 april - 2018

Toleranzias VD Charlotte Fribert deltar i den internationella konferensen ”Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit”, som hålls i Boston den 24 – 26 april.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Att det nu hålls en stor internationell konferens, som helt och hållet fokuserar på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel, är mycket glädjande och visar att satsningen på, och tilltron till, denna behandlingsmetod har ökat dramatiskt de senaste åren. Förutom att mötet innefattar ett flertal viktiga vetenskapliga presentationer så samlar det ett stort antal industriella intressenter, vilket ger oss goda möjligheter att nätverka och samtala med potentiella partners för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår läkemedelskandidat TOL2 som behandling av patienter med orphansjukdomen myastenia gravis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här