Toleranzias VD Charlotte Fribert talar på internationell vetenskaplig konferens om toleransterapi

3 december - 2018

Toleranzias VD Charlotte Fribert kommer att delta som inbjuden talare i den internationella konferensen ”Antigen-Specific Immune Tolerance Europe”, som hålls i London den 10 – 12 december.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
Förutom det internationella erkännandet och uppmärksamheten som Toleranzia får genom inbjudan så ger det oss goda möjligheter att nätverka och samtala med det stora antal industriella intressenter som är potentiella partners för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår läkemedelskandidat TOL2 för patienter med myastenia gravis.

Antigen-Specific Immune Tolerance Europe är en internationell konferens, som helt och hållet fokuserar på den typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel. Immuntolerans-konferensen som nu hålls i Europa är en uppföljare till motsvarande konferens som hölls för första gången i våras i USA. Den snabba uppföljningen visar tydligt att satsningen på, och tilltron till, denna behandlingsmetod ökar internationellt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här