Ledning

Charlotte Fribert

Chief Executive Officer, CEO

Charlotte Fribert, född 1967, har studerat medicin på Karolinska Institutet och på Pierre och Marie Curie Universitetet på Sorbonne i Paris, varifrån hon också erhållit en PhD i immunologi och bioteknologi. Innan Fribert började på Toleranzia arbetade hon som Project Director inom läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Mölndal. Dessförinnan grundade, utvecklade och drev hon Epixis SA, ett vaccin-utvecklingsbolag baserat i Paris, vilket hon framgångsrikt sålde till VBI Vaccines Inc i USA. Fribert har därmed stor erfarenhet såväl inom Toleranzias terapiområde som inom effektiv utveckling av mindre life science bolag. CEO sedan 2016. Innehav: 63 639 aktier (via eget och närståendes ägande).

Björn Löwenadler

Chief Business Officer, CBO

Björn Löwenadler, född 1952, har en PhD i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. Löwenadler har lång erfarenhet från prekliniska och tidiga kliniska läkemedelsprojekt och externa samarbeten genom olika befattningar inom Biotech och Big Pharma FoU, vilka bland andra innefattar chef för molekylärbiologi på Pharmacia, chef för Discovery Research Biovitrum, CSO inom Arexis AB och chef med ansvar inom Discovery Sciences och för externa samarbeten på AstraZeneca FoU. Löwenadler är knuten till bolaget som konsult. CBO sedan 2016. Innehav: 31 021 aktier (via närståendes ägande).

Vidar Wendel-Hansen

Chief Medical Officer, CMO

Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som medicinsk chef i både mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat som nordisk medicinsk chef vid Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige AB. Därutöver har Wendel-Hansen också arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsverket. CMO sedan 2018. Innehav: 0 aktier.

David Wahlund

Chief Financial Officer, CFO

David Wahlund, född 1980, har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och en revisorsexamen från Revisorsnämnden. Wahlund har arbetat som CFO på Lagerhaus AB och Mercus Yrkeskläder AB, Controller på Specsavers Sweden AB samt revisor på Ernst & Young AB. Wahlund är sedan oktober 2020 ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures AB. CFO sedan 2020. Innehav: 0 aktier.