Styrelse

Ann-Charlotte Rosendahl

Styrelseordförande

Ann-Charlotte Rosendahl, född 1963, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Rosendahl har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella scenen. Hon har haft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, och har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år. Hon har också erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom bioteknik samt affärsutveckling och styrelsearbete. Innehav per den 31 mars 2023: 18 750 aktier (eget ägande).

Thomas Eldered

Styrelseledamot

Thomas Eldered, född 1960, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2021. Eldered är civilingenjör i industriell ekonomi och medgrundare till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var verkställande direktör. Han är för närvarande styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV och Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i bland annat Buzzard Pharmaceuticals AB, Chromafora AB, Flerie Invest AB, Flerie Participation AB, Kahr Medical Ltd, Nanologica AB, Provell Pharmaceutical LLC, Recipharm AB och Sixera Pharma AB. Innehav per den 31 mars 2023: 52 282 470 aktier (via närståendes ägande).

Maarten Kraan

Styrelseledamot

Maarten Kraan, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Kraan, MD, PhD, är utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedelsindustrin 2003 och har arbetat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Innehav per den 31 mars 2023: 232 142 aktier (eget ägande).

Eva Lindgren

Styrelseledamot

Eva Lindgren, född 1950, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Lindgren är civilekonom med examen motsvarande pol.mag, och har 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt till marknad och blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private partnership med andra läkemedelsbolag och Europa Kommissionen. Hon är även styrelseledamot i bland annat IRLAB Therapeutics, Kulturtubskoncernen och Lorensbergsteatern. Innehav per den 31 mars 2023: 30 868 aktier (eget ägande).

Jan Mattsson

Styrelseledamot

Jan Mattsson, född 1964, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Mattsson, PhD, har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Jan är en av grundarna av Albireo Pharma, ett bolag noterat på amerikanska NASDAQ, som fokuserar på orphan-leversjukdomar och där han för närvarande är Chief Scientific Officer och VD. Innan han startade Albireo 2008 innehade han olika ledande befattningar inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Jan har erfarenhet av forskning och utveckling under alla faser av läkemedelsutveckling inom ett antal terapiområden men också inom internationell affärs- och företagsutveckling. Innehav per den 31 mars 2023: 10 322 aktier (eget ägande).

Kristian Sandberg

Styrelseledamot

Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige. Innehav per den 31 mars 2023: 116 071 aktier (eget ägande).

Anders Waas

Styrelseledamot

Anders Waas, född 1957, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklings-erfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Waas innehaft ett flertal seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Waas från posten som VD för TikoMed. Innehav per den 31 mars 2023: 0 aktier.

Klementina Österberg

Styrelsesuppleant

Klementina Österberg, född 1975, är styrelsesuppleant i Toleranzia sedan 2018 och var dessförinnan styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag som driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures ABs sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries. Innehav per den 31 mars 2023: 238 575 aktier (eget ägande och via närståendes ägande).