Styrelse

Anders Milton

Styrelseordförande

Anders Milton, född 1947, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Milton, MD, PhD, har stor erfarenhet av styrelsearbete och ett nationellt och internationellt nätverk inom vård, industri och till investerare. För närvarande är Milton ordförande för Vironova, Immune System Regulation, Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, Stiftelsen Motivationslyftet, samt ledamot i ett flertal styrelser såsom KIBI, Humanova och WeMind. Milton har tidigare varit ordförande för Läkarförbundet, SACO, Svenska Röda Korset, Folk och Försvar, samt World Medical Association. Milton har också varit utredare av bland annat den svenska hiv och aidspolitiken, den svenska psykiatrin, donation och transplantation av organ, och oönskade graviditeter, samt ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamin 2004. Innehav per den 31 mars 2021: 46613 aktier.

Maarten Kraan

Styrelseledamot

Maarten Kraan, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Kraan, MD, PhD, är utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedelsindustrin 2003 och har arbetat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Innehav per den 31 mars 2021: 154762 aktier.

Eva Lindgren

Styrelseledamot

Eva Lindgren, född 1950, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Lindgren är civilekonom med examen motsvarande pol.mag, och har 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt till marknad och blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private partnership med andra läkemedelsbolag och Europa Kommissionen. Hon är även styrelseledamot i bland annat IRLAB Therapeutics, Kulturtubskoncernen och Lorensbergsteatern. Innehav per den 31 mars 2021: 25313 shares.

Jan Mattsson

Styrelseledamot

Jan Mattsson, född 1964, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Mattsson, PhD, har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Jan är en av grundarna av Albireo Pharma, ett bolag noterat på amerikanska NASDAQ, som fokuserar på orphan-leversjukdomar och där han för närvarande är Chief Scientific Officer och VD. Innan han startade Albireo 2008 innehade han olika ledande befattningar inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Jan har erfarenhet av forskning och utveckling under alla faser av läkemedelsutveckling inom ett antal terapiområden men också inom internationell affärs- och företagsutveckling. Innehav per den 31 mars 2021: 10322 aktier.

Ann-Charlotte Rosendahl

Styrelseledamot

Ann-Charlotte Rosendahl, född 1963, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Rosendahl har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella scenen. Hon har haft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, och har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år. Hon har också erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom bioteknik samt affärsutveckling och styrelsearbete. Innehav per den 31 mars 2021: 12500 aktier.

Kristian Sandberg

Styrelseledamot

Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige. Innehav per den 31 mars 2021: 77381 aktier.

Anders Waas

Styrelseledamot

Anders Waas, född 1957, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Som tidigare Vice President Business Development för CV Therapeutics, USA, har han mångårig kommersiell och affärsutvecklings-erfarenhet från den amerikanska marknaden. Inom AstraZeneca har Waas innehaft ett flertal seniora positioner och bl.a. varit ansvarig för kommersiell produktstrategi och global produktlansering inom hjärta-kärl, metabolism och mage-tarmområdena. Han har också varit globalt ansvarig för affärsutveckling inom metabolism och hjärta-kärl. Waas har även erfarenhet från medicinteknisk produktutveckling och kommersialisering från sin tid på WL Gore & Associates. Närmast kommer Waas från posten som VD för TikoMed. Innehav per den 31 mars 2021: 0 aktier.

Klementina Österberg

Styrelsesuppleant

Klementina Österberg, född 1975, är styrelsesuppleant i Toleranzia sedan 2018 och var dessförinnan styrelseledamot i Toleranzia sedan 2012. Österberg är VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag som driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures ABs sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplantävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries. Innehav per den 31 mars 2021: 0 aktier.