Styrelse

Ann-Charlotte Rosendahl

Styrelseordförande

Ann-Charlotte Rosendahl, född 1963, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Rosendahl, civilekonom, har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella scenen. Hon har haft ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche, och har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år. Hon har också erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom bioteknik samt affärsutveckling och styrelsearbete. Innehav per den 29 december 2023: 87 520 aktier (eget ägande).

Thomas Eldered

Styrelseledamot

Thomas Eldered, född 1960, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2021. Eldered är civilingenjör i industriell ekonomi och medgrundare till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var verkställande direktör. Han är för närvarande styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV och Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i bland annat Buzzard Pharmaceuticals AB, Chromafora AB, Flerie Invest AB, Flerie Participation AB, Kahr Medical Ltd, Nanologica AB, Provell Pharmaceutical LLC, Recipharm AB och Sixera Pharma AB. Innehav per den 29 december 2023: 112 564 940 aktier (via närståendes ägande).

Maarten Kraan

Styrelseledamot

Maarten Kraan, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Kraan, MD, PhD, är utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedelsindustrin 2003 och har arbetat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Innehav per den 29 december 2023: 467 142 aktier (eget ägande).

Eva Lindgren

Styrelseledamot

Eva Lindgren, född 1950, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2018. Lindgren, civilekonom med MBA examen, har 40 års erfarenhet från AstraZeneca genom ledande befattningar, bland annat med ansvar för två läkemedelsprojekt som lett till marknad men också inom företagsledning, internationell marknadsföring och public private partnership mellan läkemedelsbolag och Europakommissionen. Styrelseledamot i Kulturtubskoncernen, AB Gypius och RolfAllan Design AB. Innehav per den 29 december 2023: 61 736 aktier (eget ägande).

Jan Mattsson

Styrelseledamot

Jan Mattsson, född 1964, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Mattsson, PhD, har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Jan är en av grundarna av Albireo Pharma, ett bolag som var noterat på amerikanska NASDAQ, fokuserat på orphan-leversjukdomar. Jan var Chief Scientific Officer och VD för de svenska bolagen. Bolaget såldes till Ipsen under 2023. Innan han startade Albireo 2008 innehade han olika ledande befattningar inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Jan har erfarenhet av forskning och utveckling under alla faser av läkemedelsutveckling inom ett antal terapiområden men också inom internationell affärs- och företagsutveckling. Innehav per den 29 december 2023: 20 644 aktier (eget ägande).

Kristian Sandberg

Styrelseledamot

Kristian Sandberg, född 1961, är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2017. Sandberg är docent i immunologi och en erfaren ledare inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Sandberg har arbetat på AstraZeneca i över 20 år i olika funktioner, primärt med projektledning. Han har erfarenhet av utveckling av både proteinläkemedel och konventionella små molekyler från idé till kliniska fas II-studier, både inom terapiområdet neuroscience och respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Sandberg är även verksam som forskare på Karolinska Institutet och har haft olika uppdrag inom Stiftelsen för Strategisk Forskning. Sedan 2015 leder Sandberg verksamheten vid SciLifeLabs läkemedelsplattform vid Uppsala universitet, vars uppdrag är att stödja läkemedelsforskning i Sverige. Innehav per den 29 december 2023: 232 142 aktier (eget ägande).