Team

Richard Christison

Product Development Manager

Richard Christison, B.Sc. (Hons), född 1967, har över 30 års erfarenhet av arbete inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, varav över 18 år på AstraZeneca. Expertisområden är in vitro-proteinuttryckssystem, rekombinant protein design och proteinrening. Richard arbetar på Toleranzia på konsultbasis och ansvarar för molekylärbiologi, proteinkemi och CMC-projektledning.

Jennie Sjöhamn

Senior Research Scientist

Jennie Sjöhamn, född 1986, har en doktorsexamen i kemi från Göteborgs universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i cellbiologi och en MSc i biokemi. Expertisområden är proteinuttryck och rening. Jennie har tidigare arbetat som postdoktoral forskare vid La Trobe Institute for Biomolecular Sciences vid La Trobe University i Melbourne och vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Maria Fernandez

Programme Director

Maria Fernandez, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap och en MSc i miljövetenskap från Göteborgs universitet och tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i farmaceutisk kemi. Hennes kompetens är fokuserad på immunologi och inflammation samt projektledning. Fernandez har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Eli Lilly.

John Grünberg

Senior Research Scientist

John Grünberg, född 1985, har en PhD i medicin och en MSc i molekylär biologi från Linköpings Universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i kemisk biologi. Hans kompetens fokuserar på in vivo och in vitro biologi inom immunologi och inflammation. Grünberg har tidigare jobbat som postdoktoral forskare vid Institute of Metabolic Diseases, Cambridge Universitet, och vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.