Team

Jan-Olof Andersson

Product Development Manager

Jan-Olof Andersson, född 1954, har lång erfarenhet av att arbeta inom biotech- och läkemedelsindustrin, exempelvis inom AstraZeneca, Arexis och Biovitrum. Inom Toleranzia ansvarar Andersson för den proteinkemiska verksamheten innefattande utveckling av processer för produktion och renframställning av protein inför prekliniska studier samt för utvecklingen av storskaliga proteinproduktionsprocesser i partnerskap med externa företag, specialiserade inom tillverkning av proteinläkemedel.

Maria Fernandez

Programme Director

Maria Fernandez, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap och en MSc i miljövetenskap från Göteborgs universitet och tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i farmaceutisk kemi. Hennes kompetens är fokuserad på immunologi och inflammation samt projektledning. Fernandez har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Eli Lilly.

John Grünberg

Senior Research Scientist

John Grünberg, född 1985, har en PhD i medicin och en MSc i molekylär biologi från Linköpings Universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i kemisk biologi. Hans kompetens fokuserar på in vivo och in vitro biologi inom immunologi och inflammation. Grünberg har tidigare jobbat som postdoktoral forskare vid Institute of Metabolic Diseases, Cambridge Universitet, och vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.