Team

Richard Christison

Product Development Manager

Richard Christison, B.Sc. (Hons), född 1967, har över 30 års erfarenhet av arbete inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, varav över 18 år på AstraZeneca. Expertisområden är in vitro-proteinuttryckssystem, rekombinant protein design och proteinrening. Richard arbetar på Toleranzia på konsultbasis och ansvarar för molekylärbiologi, proteinkemi och CMC-projektledning.

Jennie Sjöhamn

Senior Research Scientist

Jennie Sjöhamn, född 1986, har en doktorsexamen i kemi från Göteborgs universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i cellbiologi och en MSc i biokemi. Expertisområden är proteinuttryck och rening. Jennie har tidigare arbetat som postdoktoral forskare vid La Trobe Institute for Biomolecular Sciences vid La Trobe University i Melbourne och vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Vijay Nallani

Senior Protein Scientist

Vijay Kumar Nallani, född 1982, har en doktorsexamen i biokemi och över tio års erfarenhet av proteinkemioch molekylärbiologi. Han har arbetat i mer än fem olika miljöer, bland annat som projektledare för flera kundprojekt vid anläggningen för proteinuttryck vid Göteborgs universitet, för forskning och utveckling inom proteinproduktion vid Aquaporin A/S i Danmark, samt för samarbetsprojekt mellan industrin och den akademiska världen. Hans viktigaste expertområden är proteinuttryck, proteinrening, nedströms processutveckling och tekniköverföring.

Cecilia Kemi

Program Director

Cecilia Kemi, född 1976, har en MSc i Molekylärbiologi från Umeå Universitet och en PhD i Medicin från Karolinska Institutet. Hon har 15 års erfarenhet av preklinisk och klinisk utveckling från tidigare roller på både mindre biotechbolag och större läkemedelsbolag, samt inom akademin. Hon har en bred erfarenhet från flera olika terapiområden, med ett fokus på immunologi, samt organisatorisk erfarenhet från olika ledarskapsroller.

Maria Fernandez

Program Director

Maria Fernandez, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap och en MSc i miljövetenskap från Göteborgs universitet och tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i farmaceutisk kemi. Hennes kompetens är fokuserad på immunologi och inflammation samt projektledning. Fernandez har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Eli Lilly.

John Grünberg

Senior Research Scientist

John Grünberg, född 1985, har en PhD i medicin och en MSc i molekylär biologi från Linköpings Universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar en BSc i kemisk biologi. Hans kompetens fokuserar på in vivo och in vitro biologi inom immunologi och inflammation. Grünberg har tidigare jobbat som postdoktoral forskare vid Institute of Metabolic Diseases, Cambridge Universitet, och vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Sashidhar Bandaru

Senior Cell Biologist

Sashidhar Bandaru, född 1987, har en PhD i medicinsk vetenskap från Göteborgs universitet. Tidigare akademiska studier inkluderar MSc i molekylärbiologi samt BSc i bioteknik. Bandaru har tidigare arbetat som postdoktoral forskare vid institutet för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hans expertis är inriktad på in vitro- och in vivo-biologi inom immunologi, inflammation, kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

Andranik Durgaryan

Senior Cell Biologist

Andranik Durgaryan, född 1985, har en doktorsexamen i biologi och postdoktoral utbildning från Karolinska institutet följt av en andra postdoktoral utbildning vid Linköpings universitet och en forskartjänst vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hans expertis är inriktad på primära cellodling, stamcellsforskning, FACS-analys och DNA-bibliotek för next generation sequencing.