Verksamhet

Läkemedelsutveckling

Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för.

Vision

Toleranzias vision är att tillhandahålla nya läkemedel för att behandla och bota patienter med autoimmuna orphan-sjukdomar.

Affärsmodell

Toleranzias interna verksamhetsfokus ligger på preklinisk- och tidig klinisk forskning och utveckling, parallellt med affärsutveckling för att hitta lämplig partner för kommersialisering. Fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering kommer att ske i partnerskap med ledande läkemedelsföretag.

Huvudsakliga verksamhetsrelaterade målsättningar

Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential.

Parallellt med detta bedriver Bolaget även akademiska och kommersiella samarbeten och utvärderar kontinuerligt nya spjutspetsteknologier inom autoimmuna orphan-sjukdomar, som ett sätt att maximera värdet i projekten.