Verksamhet

Läkemedelsutveckling

Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets läkemedelskandidat, TOL2, utvecklas för den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis.

Vision

Toleranzias vision är att tillhandahålla nya läkemedel för att behandla och bota patienter med autoimmuna sjukdomar.

Affärsmodell

Toleranzias interna verksamhetsfokus ligger på preklinisk- och tidig klinisk forskning och utveckling, parallellt med affärsutveckling för att hitta lämplig partner för kommersialisering. Fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering kommer att ske i partnerskap med ledande läkemedelsföretag.

Huvudsakliga verksamhetsrelaterade målsättningar

Toleranzia fokuserar initialt på läkemedelsutveckling för sjukdomen myastenia gravis och läkemedelskandidaten TOL2. Parallellt med detta bedriver Bolaget även akademiska och kommersiella samarbeten och utvärderar kontinuerligt nya spjutspetsteknologier inom autoimmuna sjukdomar, som ett sätt att maximera värdet i projekten.

Bolagets mål är att om tre år framgångsrikt ha genomfört en klinisk fas I/IIa-studie och utlicensiering av TOL2, samt att ha identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom.