Autoimmun sjukdom

Vårt immunsystem reagerar normalt mot främmande ämnen såsom bakterier och virus eller cancerceller, men inte mot kroppsegna ämnen.

Autoimmunitet innebär att immunförsvaret reagerar felaktigt – intolerant – mot kroppens egna beståndsdelar. Är reaktionen stark kan en autoimmun sjukdom utvecklas, med bland annat förstörelse av kroppens vävnader som följd.

Det finns mer än 80 kända autoimmuna sjukdomar. Dessa är generellt kroniska och kan ge betydande funktionsnedsättning och går i dagsläget inte att bota. Vanligt förekommande autoimmuna sjukdomarna är till exempel diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros.

Autoimmuna sjukdomar kan yttra sig på många sätt och det finns flera olika behandlingar för dem. Samtliga nuvarande behandlingar är dock begränsade till symptomlindring – ingen av dem adresserar den underliggande sjukdomsorsaken. På grund av behandlingarnas breda påverkan på immunsystemet är de kopplade till ett flertal negativa bieffekter.

Toleranzia arbetar målinriktat med att utveckla en säker och effektiv terapi som adresserar den underliggande sjukdomsorsaken och endast påverkar de specifika delar av immunsystemet som ligger till grund för den autoimmuna sjukdomen. Toleranzias riktade terapi kommer därför inte att medföra de negativa bieffekter som nuvarande ospecifika terapier ger på vårt immunsystem.