Pipeline

Toleranzias tolerogener är mycket flexibla – de sjukdomsspecifika proteinerna kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar.

Utöver Toleranzias primära indikation, myastenia gravis, har Toleranzias teknologiportfölj utvärderats mot ytterligare tre indikationer – positiva behandlingseffekter har uppnåtts i för människa relevanta djurmodeller av diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros. Detta validerar Toleranzias teknologi som en teknologiportfölj med bred applikationspotential för utveckling av nya terapier inom autoimmuna sjukdomar.

Nedan presenteras en tabell över de indikationer Toleranzia arbetar med.

Autoimmun sjukdom Positiva behandlingsresultat
i djurmodeller
Utvecklingsstadium
Huvudfokus
Myastenia gravis (MG)  Ja  Preklinisk fas
Övriga indikationer
Reumatoid artrit (RA)  Ja  Explorativ fas
Multipel skleros (MS)  Ja  Explorativ fas
Diabetes typ 1 (T1D)  Ja  Explorativ fas