Pipeline

Toleranzias tolerogener är mycket flexibla – de sjukdomsspecifika proteinerna kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar.

Toleranzia fokuserar på autoimmuna orphan-sjukdomar med stort medicinskt behov och stor marknadspotential.

Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna orphan-sjukdomen myastenia gravis, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2.

Toleranzia fastställde nyligen ytterligare en indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar; ANCA vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3.