SME Instrument

Fas 1 Projekt

Toleranzias projekt med titeln “An effective and safe targeted therapy for treatment of Myasthenia gravis — TOL2” har erhållit finansiering från EUs Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 854642.