Teknologi

Tolerogen

Det finns ett stort medicinskt behov att utveckla nya behandlingsmetoder som kan skapa sjukdomsspecifik tolerans i immunsystemet som ett medel att behandla olika autoimmuna sjukdomar.

Toleranzias läkemedelsutveckling grundar sig på bolagets toleransteknologi som bygger på identifiering av kroppsegna, sjukdomsspecifika ämnen vilka utvecklas till unika biologiska läkemedel, specifika för varje enskild autoimmun sjukdom. Dessa ämnen kallas tolerogener då de återupprättar tolerans mot kroppsegna ämnen som immunsystemet felaktigt angriper vid autoimmun sjukdom.

Toleranzias tolerogener är mycket flexibla – de sjukdomsspecifika proteinerna kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar. Toleranzias teknologiportfölj har därmed en bred applikationspotential för utveckling av nya terapier mot olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingsmetoden går ut på att inducera immunologisk tolerans genom att patienter ges upprepade doser av det sjukdomsspecifika ämne som deras eget immunsystem angriper och förstör.

Toleranzias tolerogenterapi är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen medan övriga delar av vårt immunförsvar, såsom förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling, vilka är centrala för vår hälsa, lämnas intakta. Toleranzias terapi kommer därför inte att medföra de negativa biverkningar som nuvarande ospecifika terapier ger på vårt immunsystem. Som ett resultat av behandlingen kommer de sjukdomsspecifika proteinerna åter att uppfattas som kroppsegna ämnen och deras funktion i kroppen normaliseras.