Toleranzia AB ingår avtal om tillverkning av cell-bank

27 januari - 2016

Toleranzia AB har tecknat ett avtal som ger Biotechpharma UAB i uppdrag att tillverka en så kallad ”Research Cell Bank”. Denna utgörs av E. coli bakterier och är startmaterialet för att producera tolerogenet som bolaget utvecklar för behandling av myastenia gravis.

I nästa steg kommer Biotechpharma UAB att använda cell-banken för att skala upp produktionsprocessen, vilket sker inom ramen för det Eurostars-samarbete som Toleranzia AB och Biotechpharma UAB ingår i och som beviljades finansiering i början av 2015.

Charlotte Fribert, COO, kommenterar
Det är glädjande att vi nu tagit det första steget i etableringen av en storskalig produktionsprocess. Proteinet som Biotechpharma producerar åt oss kommer att användas för att studera stabilitet, och för formulerings-, toxikologi- och säkerhetsstudier.

För ytterligare information om ovan nämnda avtal, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – COO
Telefon: +46 763-19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

För ytterligare information om Toleranzia AB, vänligen kontakta:
Björn Löwenadler – VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här