Toleranzia AB meddelar viktiga förbättringar i tillverkningen av TOL2

4 september - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har fått nya data under arbetet med processutveckling och uppskalning av tillverkningen av TOL2, Bolagets läkemedelskandidat för behandling av myastenia gravis. Dessa indikerar en kraftig förbättring av produktiviteten av TOL2 i den nya processen.

Med den nya cellbanken som tagits fram för produktion av TOL2 i stor skala, har Toleranzia i samarbetet med kontraktstillverkaren 3P lyckats uppnå en produktivitet i cellerna som är mer än dubbelt så hög som i den optimerade lab-skale process som Bolaget tidigare utvecklat. Resultaten är fortfarande preliminära men pekar mot att Toleranzia är på väg att uppnå en kraftig förbättring av tillverkningsmetoden för denna första och viktiga läkemedelskandidat. Bolaget bedömer de första resultaten som mycket lovande och efter verifiering ger de en god grund till att säkerställa tillgången på TOL2, både för de återstående prekliniska försöken och för den första kliniska studien i patienter. Utöver detta ger de preliminära resultaten också goda möjligheter att minska tillverkningskostnaderna för TOL2 och därmed förbättra de kommersiella förutsättningarna för produkten.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– De första resultaten som tyder på en stor förbättring av produktiviteten av TOL2 är en viktig framgång för samarbetet vilket hittills löpt helt enligt plan både tids- och kostnadsmässigt. Det stärker oss i övertygelsen att valet av kontraktstillverkare av TOL2 varit rätt samt att det finns goda förutsättningar för att hela samarbetet med leverans av GMP-material för de kliniska studierna och fram till kommersialisering kommer att vara framgångsrikt.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här