Toleranzia AB offentliggör prospekt i samband med en 100 procent säkerställd företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan ge ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK

22 oktober - 2019

Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia”) har med anledning av förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 4 oktober 2019, upprättat ett prospekt som idag, den 22 oktober 2019, har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Toleranzias hemsida, www.toleranzia.se. Det kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Teaser finns tillgänglig på Toleranzia hemsida, www.toleranzia.se.

Anmälningssedel kommer från och med teckningsperiodens första dag, den 23 oktober 2019, att finnas tillgänglig på Toleranzias hemsida, www.toleranzia.se.

Tidsplan för företrädesemissionen
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 18 oktober 2019
Handel med uniträtter 23 oktober – 6 november 2019
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 23 oktober – 8 november 2019
Handel med BTU 23 oktober – omkring slutet av november 2019
Utfall i Företrädesemissionen offentliggörs Omkring 13 november 2019

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, DNB Bank ASA, filial Sverige, är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen och upprättandet av prospektet.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här