Toleranzia AB rapporterar framgångsrik immuntoxikologisk studie

30 januari - 2019

Resultaten från de immuntoxikologiska studierna av läkemedelskandidaten TOL2, som nu slutförts i samarbete med SciCross AB, visar entydigt att det inte föreligger någon förhöjd risk för immunogenicitet i människa.

– Vi är mycket glada att kunna meddela att SciCross i sin omfattande analys av TOL2 inte funnit någon risk för oönskad immunogenicitet i människa utan att dessa nya resultat tillsammans med tidigare säkerhets­farmakologiska och toxikologiska data tydligt pekar mot att TOL2 kommer att kunna utvecklas som ett mycket säkert och effektivt läkemedel, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Som meddelats tidigare har SciCross AB utvecklat en unik, modern teknologi som bygger på avancerade algoritmer samt på en stor mängd insamlade experimentella data från proteiners egenskaper i människa. Efter genomförd analys av TOL2, med en precision som ofta är högre än i direkta djurförsök, har SciCross lyckats visa att det inte föreligger risk för att få oönskade immunologiska effekter i människa. Resultatet är ytterligare en viktig pusselbit i den fortsatta regulatoriska dokumentationen av TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här