Toleranzia AB startar framställning av tolerogen-nanopartiklar i samarbete med Tecrea Ltd.

6 december - 2016

Som tidigare meddelats har Toleranzia AB (”Toleranzia”) ingått ett avtal med Tecrea Ltd. (”Tecrea”), ett Londonbaserat företag med en patenterad teknologi inom nanomedicin med attraktiva tillämpningsmöjligheter inom området toleransterapier. Avtalet, som kommunicerades den 14 november 2016 var ett så kallat optionsavtal som gav Toleranzia möjlighet att exklusivt använda teknologin för behandling inom myastenia gravis, bolagets huvudindikation. Som en direkt förlängning av optionsavtalet har bolaget idag undertecknat ett samarbetsavtal med Tecrea, vilket innebär att Tecrea nu inleder arbetet med att framställa nanopartiklar där Toleranzias tolerogen formuleras med Tecreas nanopartikel NanocinTM.  

Nanomedicin medför nya möjligheter
Toleranzias tolerogener kan genom att formuleras i Tecreas nanopartiklar få förbättrade egenskaper som exempelvis ökad stabilitet och skydd mot nedbrytning, effektiv cell-targeting och cellulärt upptag. Formuleringsarbetet som nu startar inleds med en serie tester i Tecreas laboratorier, där de framställda nanopartiklarna karaktäriseras i detalj under det första kvartalet 2017. Därefter kommer Toleranzia att utvärdera nanopartiklarnas tolerans-inducerande egenskaper i bolagets autoimmuna djurmodeller.

VD Charlotte Fribert kommenterar
”Vi är väldigt glada och entusiastiska över att samarbetet nu kommit igång med full aktivitet och vi ser med spänning fram emot att börja testa nanopartiklarna i våra djurmodeller. Om vi lyckas väl med denna nya typ av formulering kan vi på kort tid ha vidareutvecklat bolagets teknologi och förbättrat förutsättningarna för en effektiv toleransterapi. Då ser vi också en god möjlighet att med tekniken skapa ytterligare värde i bolaget i form av nya produktpatent.”

Om Tecrea Ltd.
Tecrea Ltd, grundat 2012, är ett privatägt företag, registrerat i Storbritannien. Företagets nanopartikelplattform Nanocin™ ger en förbättrad formulering av nukleinsyror, proteiner, peptider och små molekyler för klinisk tillämpning. Målet är att erbjuda världsledande cell- och vävnadsspecifik delivery-teknologi för forskning och utveckling av läkemedelsapplikationer. Från basen i London drivs samarbeten med industriella, akademiska och statliga partners lokalt och globalt. Läs mer på: www.tecrea.co.uk.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här