Toleranzia AB startar industriell tillverkning av TOL2

2 juli - 2019

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget ingått ett avtal med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticlas (3P) för framställning av läkemedelskandidaten TOL2 med den nya optimerade tillverkningsmetoden. Avtalet syftar till att 3P ska producera TOL2 för de återstående prekliniska studierna samt substans av GMP-kvalitet för den kommande kliniska studien.

Toleranzia har sedan tidigare en utvecklad tillverkningsprocess för TOL2 i laboratorieskala och avsikten är att 3P ska skala upp tillverkningen till 1000 L skala så att stora kvantiteter av material till GMP- kvalitet, som krävs för studier på människa, kan tas fram. 3P är en väletablerad kontraktstillverkare med expertis och omfattande erfarenhet av den tillverkningsmetod i bakterier som utvecklats av Toleranzia. Som ett första steg kommer 3P att producera en kvalitetssäkrad cellbank som ska användas för den fortsatta framställningen av TOL2.

Chief Business Officer Björn Löwenadler kommenterar
– Vi är väldigt glada för att ha ingått ett avtal med 3P vilket gör att vi nu, mycket snabbt, kommer igång med industriell produktion av TOL2 med vår nya optimerade tillverkningsmetod. 3P har den expertis, erfarenhet och infrastruktur som krävs för att vi framgångsrikt ska kunna etablera en robust industriell tillverkningsmetod för TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här