Toleranzia AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget kraftigt övertecknad

17 november - 2015

Teckningstiden i Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) emission inför planerad notering på AktieTorget avslutades den 12 november 2015. Emissionen tecknades till cirka 104 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 520 procent. Toleranzia tillförs cirka 1 850 nya aktieägare och cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Första dag för handel är beräknad att bli den 16 december 2015.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 104 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 750 000 aktier och 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras. Toleranzia tillförs därmed cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 17 november 2015.

VD Björn Löwenadler kommenterar
Vi är väldigt glada över det fantastiska intresse som visats i samband med emissionen som avslutades i förra veckan. Tack vare kapitaltillförseln har bolaget goda resurser att finansiera slutförande av de prekliniska aktiviteterna avseende huvudindikationen myastenia gravis. Jag vill passa på att säga tack till alla som investerat och visat förtroende för Toleranzia och samtidigt hälsa välkommen till samtliga nya aktieägare!

Notering på AktieTorget
Första dag för handel i Toleranzias aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är beräknad att bli den 16 december 2015.

Antal aktier och aktiekapital
När Toleranzias emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 7 902 000 aktier och aktiekapitalet till 987 750 SEK. Härutöver finns 2 570 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,30 – 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 november – 7 december 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission agerade finansiell rådgivare till Toleranzia i samband med listningsemissionen.

För information rörande emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Björn Löwenadler – VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här