Toleranzia gästades av världsledande forskare

11 juli - 2016

Den 29‐30 juni 2016 gästades Toleranzia AB (”Toleranzia”) av Dr Fulvio Baggi, chef för det prekliniska neuroimmunologilaboratoriet vid Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta i Milano, Italien, och tillika ordförande i Europeiska Myastenia Gravis Sällskapet (EuMGA), för att diskutera och uppdatera om forskningsresultat.

Dr Baggi bedriver sedan 30 år tillbaka världsledande preklinisk forskning inom det neuroimmunologiska sjukdomsområdet myastenia gravis – den autoimmuna sjukdom som Toleranzia utvecklar ett toleransinducerande läkemedel emot. Vid besöket diskuterades lovande forskningsresultat och Dr Baggi höll en uppskattad föreläsning kring myastenia gravis och sin senaste forskning på området.

”Dr Baggis besök var mycket lyckat och vetenskapligt givande. Det var ett viktigt möte då vi nu planerar att publicera en gemensam vetenskaplig artikel som visar på effektiviteten i vår toleransbehandling i den viktiga EAMG modellen, en experimentell modell för myastenia gravis. Jag besökte Dr Baggis laboratorium i Milano tidigare i år, och ser fram emot fortsatt samarbete och givande diskussioner med honom”, säger Nils Lycke, Toleranzias CSO, som var värd för besöket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E‐post: charlotte.fribert@toleranzia.com


Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här