Toleranzia väljer läkemedelskandidat för vidareutveckling inom Eurostarsprojektet

20 oktober - 2015

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar att bolaget, med utgångspunkt i framtagna data i djurförsök och via studier av patientmaterial från myastenia gravis-patienter, valt läkemedelskandidat. Tillverkningsprocessen ska utföras av Biotechpharma, det litauiska bolag som Toleranzia samarbetar med i Eurostarsprojektet, och kommer att påbörjas inom kort. Toleranzias läkemedelskandidat (MG-tolerogen) är avsett att tillverkas i nödvändiga kvantiteter och till den kvalitet som krävs för kommande formulerings- och stabilitetsstudier, samt för de säkerhets- och toxikologiska studier som är en förutsättning för en fortsatt utveckling mot kliniska studier i människa.

Björn Löwenadler, VD i Toleranzia, kommenterar

– Det är mycket glädjande att vi nu har valt vår första läkemedelskandidat och att vi i inom ramen för Eurostarsprojektet står redo att starta storskalig tillverkning i samarbete med Biotechpharma. Vi fortsätter även att bredda och fördjupa våra kunskaper om myastenia gravis genom de pågående immunologiska studier som Toleranzia genomför i samarbete med klinisk expertis vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på cellmaterial från patienter. Dessa studier avser att stödja det fortsatta prekliniska programmet samt ge värdefull information att användas vid utformning av kommande kliniska studier.

För ytterligare information om Toleranzia, vänligen kontakta:

Björn Löwenadler – VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com


Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här