Toleranzias plattformsteknologi beskrivs i avhandling från Göteborgs Universitet

5 december - 2016

Plattformsteknologin bakom Toleranzias tolerogen har grundligt studerats i en doktorsavhandling, som den 2 december lades fram och med beröm försvarades av Charlotta Hansson – forskarstudent i Professor Nils Lyckes forskargrupp vid Göteborgs Universitet.

I avhandlingen beskrivs resultat från framgångsrika försök i experimentella djurmodeller av ledgångsreumatism och multipel skleros. Särskilt intressant är också studier av de målceller (dendritiska celler) som etablerar toleransen och sammanställningen av biomarkörer som kännetecknar det tolerogen‐behandlade immunsystemet. Toleranzia har för avsikt att utveckla ett program för att följa dessa biomarkörer i det fortsatta prekliniska arbetet inför kommande kliniska prövningar.

Opponent vid avhandlingen var David Wraith, professor i immunologi och immunoterapi vid University of Birmingham, England, och internationellt erkänd expert inom området tolerans.


Professor David Wraith, Dr Lotta Hansson och Professor Nils Lycke

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nils Lycke – professor vid Göteborgs universitet, CSO Toleranzia AB
Telefon: +46 671 16 41
E‐post: nils.lycke@microbio.gu.se


Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här