Toleranzias plattformsteknologi beviljas Europapatent

28 april - 2016

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar idag att bolaget erhållit det Europeiska patentverkets (EPO:s) godkännande av patent nr. EP2633054, som skyddar Toleranzias tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar. Detta innebär att plattformsteknologin nu har skydd  till och med 2031 i de Europeiska länder som bolaget väljer att upprätthålla patentet i.

I och med EPO:s beviljande är Toleranzias patent godkänt i Europa, Australien, Kina och Japan. Ansökan befinner sig i nationell fas i USA, Kanada och Indien. Som innehavare av ett godkänt EPO patent har Toleranzia full frihet att inom tre månader selektera de europeiska länder som bedöms värdefulla att upprätthålla patentet i. Detta kommer bolaget att göra tillsammans med sitt patentstrategiska ombud, HGF Ltd i Storbritannen.

Gällande patentskydd för teknologiplattformen medger generell tillämpbarhet inom autoimmuna sjukdomar såsom exempelvis ledgångsreumatism, multipel skleros, typ 1 diabetes och myastenia gravis. Utöver detta har bolagets läkemedelskandidat inom den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA, vilket bland annat innebär marknadsexklusivitet efter marknadsintroduktion under tio år i Europa och sju år i USA.

VD Charlotte Fribert kommenterar
Att vi erhållit EPO:s patentgodkännande är mycket glädjande och viktigt för oss. Det nu beviljade patentet, tillsammans med den marknadsexklusivitet som vår särläkemedelsstatus innebär, ger oss både ett förbättrat produktskydd och utökade möjligheter till kommersialisering av såväl plattformsteknologin som myastenia gravis-projektet på centrala marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här