Toleranzia AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

30 april - 2024

Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.toleranzia.se) och Nasdaq First North Growth Markets (www.nasdaqomxnordic.com) respektive hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD, Toleranzia AB
Tel: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här